گزارش تصویری

بيشتر

يكشنبه1400/12/8

13:50:5

795

گزارش تصویری از نشست تاسیس کارگروه ملی حکمرانی خوب- سلامت اقتصادی، مقابله با فساد با حضور حجت الاسلام حسن درویشیان، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد/ یکشنبه 8 اسفند 1400

تصاویر