اخبار سازمان

بيشتر

چهارشنبه1401/6/30

19:44:4

185

همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص حکمرانی متعالی اسلامی 

تعاملات بین سازمان ملی استاندارد ایران و  مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به منظور تدوین استاندارد‌های بومی با رویکرد سیاست های دولت مردمی در حوزه حکمرانی متعالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه ای که به همین منظور و با حضور رییس و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس پژوهشگاه استاندارد در سالن جلسات شهید حججی ساختمان ونک برگزار شد انعقاد تفاهم نامه در خصوص فعالیت های علمی با محوریت پژوهشگاه استاندارد (پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت) به بحث و بررسی گذاشته شد.
همچنین در این جلسه موضوع پیشنهاد ایجاد کمیته فنی حکمرانی متعالی اسلامی توسط معاونت ارزیابی کیفیت به مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) مطرح شد.

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.
نسخه قابل چاپ