دوشنبه 1 مرداد 1403   20:17:02
نظر سنجی
آشنایی با سازمان CODEX
1394/8/18 دوشنبه
آشنایی با  کمیسیون بین الملل کدکس مواد غذایی (CODEX) 
کدکس[1] ریشه لاتین داشته و در لغت  به مفهوم مقررات  است.
کمیسیون مقررات مواد غذایی (CAC)
[2]، کمیسیون مشترک دو سازمان خواربار کشاورزی (FAO)[3] و بهداشت جهانی (WHO)[4] می باشد که که  در سال 1963 به دلیل اهمیت و لزوم تدوین استانداردهای غذایی، ایجاد گردید. این کمیسیون، تدوین استانداردهای غذایی را به طور واحد و یکسان برعهده دارد و اجلاسیه آن هر ساله در مقر یکی از سازمان های مذکور برگزار می گردد.  در حال حاضر186 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران عضو این کمیسیون است. 
از ویژگی های مهم این کمیسیون، تصویب استانداردهای جهانی مواد غذایی با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی مصرف کنندگان، تسهیل تجارت و تبادل مواد غذایی بین کشورها است و با توجه به تاکید سازمان تجارت جهانی (WTO)، رعایت این استانداردها در تجارت مواد غذایی بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای عضو کمیسیون حائز اهمیت و موثر می باشد.
ایران در سال 1368 به عضویت این کمیسیون پیوست، که طی همان سالها به دلیل فعالیت  مناسب  از سوی مدیر اجرایی کدکس مورد تشویق  قرار گرفت.
در اجرای مصوبات یکصد و یکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 12/2/80 که در تاریخ 23/12/90 در جلسه کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست مورد بازنگری قرار گرفت، به منظور ساماندهی مشارکت کارشناسان و صاحب نظران و گروههای ذی‌نفع و ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران در فعالیت کمیسیون مقررات مواد غذایی (CAC)
و همکاری با سایر سازمان های مرتبط در سطح بین المللی و منطقه ای، شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران با مشارکت وزارتخانه های جهاد کشاورزی - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- صنعت، معدن و تجارت- علوم، تحقیقات و فن آوری و سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل و فعال گردید.

1- Codex Alimentarius
2- Codex  Alimentarius Commission
3-Food Agriculture Organization
4- World Health Organization