اخبار سازمان

استاندارد ملی خدمات پس از فروش وسایل خانگی تجدیدنظر شد

1401/11/12 چهارشنبه

 تجدیدنظر استاندارد ملی « وسایل خانگی - خدمات پس ازفروش - اصول و روش های ارزیابی» در اجلاسیه 375 کمیته ملی خدمات در سازمان ملی استاندارد ایران با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی، مراکز آزمایشگاهی، کمیته فنی متناظر، شرکت های بازرسی و صاحب نظران و متخصصان کشور به تصویب رسید.

به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول و ارزیابی خدمات پس از فروش وسایل برقی و گازسوز خانگی است که باید توسط عرضه کننده، واسط خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز ارائه شود.

نسخه نهایی این استاندارد به زودی در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.inso.gov.ir برای  بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار می گیرد