اخبار سازمان

طرح استراتژی ملی صادرات در بخش مدیریت کیفیت و استاندارد در سازمان ملی استاندارد اجرایی می شود

1401/11/12 چهارشنبه

در فرایند تدوین استراتژی ملی صادرات با موضوع مدیریت کیفیت و استاندارد،۵۶ فعالیت در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت.

به گزارش دفتر تخصصی ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، جلسه مشترکی عصر دیروز با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، جهاد کشاورزی، سازمان توسعه و تجارت و کارشناسان ارشد مرکز بین‌المللی تجارت ITC با موضوع جلب مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد طرح استراتژی ملی صادرات و ارتقا کمی و کیفی صادرات به صورت مجازی برگزار شد.

نماینده سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه، سوابقی از میزان حضور و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت  های مختلف این سازمان از قبیل تدوین استاندارد، بازرسی ، آزمون و شورای عالی استاندارد ارائه  و  نیازها و الزامات مورد نظر سازمان ملی استاندارد برای پیشبرد طرح  نام برده شد.

فرایند تدوین استراتژی ملی صادرات از ابتدای سال ۱۳۹۸ با مشارکت بخش خصوصی و بهره مندی از توان تخصصی مرکز بین المللی تجارت آغاز شد.

در اواخر سال ۱۳۹۹ تدوین این استراتژی در ۶ رشته فعالیت (میوه و سبزیجات، گیاهان دارویی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قطعات خودرو محصولات پتروشیمی) و سه موضوع کلان مرتبط با محیط تجارت (اطلاعات تجاری و توسعه تجارت، مدیریت کیفیت و استاندارد و کارآفرینی) در ۳۵۹ فعالیت به اتمام رسید.

طرح استراتژی ملی صادرات به مدت ۵ سال ( ۱۴۰۴ - ۱۴۰۰) اجرا می شود