اخبار سازمان

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران:

بازنگری در فرآیندها، ابزاری برای توانمندسازی در اعتباربخشی است

1401/11/11 سه‌شنبه

آئین تکریم و معارفه معاونان تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.
دکتر سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این مراسم، مهم ترین ابزار دستیابی به اهداف را عمیق شدن بر مسائل فنی، بازنگری و بهبود فرآیند ها،همچنین توانمند سازی و سرعت و دقت دراعتباربخشی دانست.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اشاره بر حفظ کرامت انسانی در تعامل با کارکنان و پاسخگویی به ارباب رجوع، بر گسترش روحیه جهادی و حفظ و تقویت کار تیمی تاکید کرد.
در ادامه دکتر هاشمی، کوروش رحمانی را به عنوان سرپرست معاونت تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و فرشید بصیری را به عنوان سرپرست معاونت تایید صلاحیت نهادهای بازرسی، معرفی و از تلاش های ارزنده دکتر محمد سجاد گازر و مهندس سهیلی در دوران تصدی مسئولیت معاونت های مذکور، قدردانی کرد.
گفتنی است، کوروش رحمانی دارای مدرک دکترای تخصصی مهندسی مواد و طراحی- علوم و صنایع غذایی و فرشید بصیری، دارای مدرک دکترای مهندسی شیمی هستند.