ریاست سازمان

گزارش سومین روز نشست روسای سازمان‌های ملی استاندارد منطقه آسیا و اقیانوسیه در مالزی

1401/12/25 پنجشنبه

در سومین روز نشست 3 روزه  روسای سازمان های ملی استاندارد منطقه آسیا- اقیانوسیه موضوع تقویت و ارتقا مشارکت و تعاملات اعضا در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 تقویت همکاری و تعامل اعضاء ایزو در منطقه همچنین تعامل اعضا با سازمانهای ملی استاندارد منطقه ای دو موضوعی بود که به بحث و بررسی گذاشته شد.
دکتر مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص  تعاملات منطقه ای گفت:  "سیاست گذاری منطقه ای ایزو به عنوان یک ابزار برای توسعه و ارتقاءِ استانداردهای جهانی، به منظور هماهنگی و همکاری میان کشورها و سازمان‌های ملی استاندارد سازی مختلف در یک منطقه خاص ایجاد شده است.
وی افزود: در منطقه آسیا- اقیانوسیه، این سیاست گذاری می‌تواند به صورت مفیدی در مشارکت منطقه‌ای سازمان‌های ملی استاندارد سازی کشورهای عضو این منطقه مؤثر باشد.

دکتر اسلام پناه، برخی از ارزش‌های این سیاست گذاری را به شرح زیر بیان داشت؛
۱- ارتقاء همکاری، تعامل و هماهنگی
 ایجاد منطقه‌ای جهت توسعه و ارتقاء استانداردهای جهانی می‌تواند همکاری و هماهنگی بین کشورها و سازمان‌های ملی استاندارد سازی در این مناطق را افزایش دهد و بهبود بخشد.
۲- افزایش اعتماد
سیاست گذاری منطقه ای ایزو باعث ایجاد اعتماد بین کشورها و سازمان‌های ملی استاندارد سازی در این منطقه می‌شود و به کاهش مشکلاتی مانند تفاوت‌های فرهنگی، قوانین و مقررات متفاوت کمک می‌کند.
۳- افزایش کارایی
با ایجاد منطقه‌ای جهت توسعه و ارتقاء استانداردها، زمینه برای بهبود کارایی و رقابت‌پذیری صنایع و تولیدات منطقه فراهم می‌شود.
۴- تسهیل تجارت و زبان مشترک
این سیاست گذاری می‌تواند با تسهیل تجارت و همکاری در امر صادرات و واردات، به افزایش روند تجارت و توسعه اقتصادی در منطقه با راهبرد دیپلماسی کیفیت کمک کند.
۵-مدیریت هزینه‌ها
با هماهنگی و همکاری در ایجاد استانداردهای مشترک، هزینه‌های مربوط کاهش خواهد یافت.
۶- نقش تجاری
تقویت استاندارد سازی در این حوزه، افزایش منافع کشورها از نقش تجاری استاندارد های بین المللی را در پی خواهد داشت.

همچنین در آخرین جلسه تعاملی در نشست سازمان های ملی استاندارد منطقه آسیا- اقیانوسیه از  هیات های نمایندگی در خصوص روش های افزایش مشارکت گروه های ذی نفع در حوزه های نوظهور فناوری سئوال شد که هر یک از شرکت کنندگان تجربیات خود از نحوه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان از صنعت، دانشگاه، گروه های مصرف کنندگان، متخصصان و سایر گروه های ذینفع را تشریح نمودند.