دسترسی سریع

آرشیو صداآرشیو صدا

مصاحبه رادیویی دکتر انگورج مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان در برنامه سعادت آباد رادیو تهران در مورد آخرین وضعیت خودروهای سمند و تیبا/ شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱

مصاحبه رادیویی دکتر انگورج مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد  صنایع فلزی سازمان در برنامه سعادت آباد  رادیو تهران در مورد آخرین وضعیت  خودروهای سمند و تیبا/ شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱
1401/5/22 شنبه
 
امتیاز دهی